Welkom

De overgangsmomenten in ons leven, zoals geboorte, huwelijk en afscheid zijn hele bijzondere momenten. Het zijn kruispunten op ons pad die ons uitnodigen om vanuit blijdschap of verdriet de kwetsbaarheid en de waarde van het leven te erkennen en met een toegenomen intensiteit te beleven.

 

Als we dit op een speciaal gecreëerd moment kunnen doen in de vorm van een ceremonie of ritueel, kunnen we te midden van onze familie- en vriendenkring de opborrelende emoties delen met een extra dimensie. Dan kunnen we een diepe steun of troost ervaren of kan de vreugde door vele harten tegelijk gevierd worden.

 

Met mijn ervaring en kennis wil ik graag jullie gids zijn op weg naar een parel van een plechtigheid, een gebeuren waar eenieder zich in de persoonlijke toets kan herkennen en waar geluk of verdriet, trots of ontroering samen gedeeld kunnen worden.